Bergen Public Library
Bergen Public LibraryLibraryBergen, Norway
40 year anniversary of the dissolution of the Swedish-Norwegian union / King Haakon VII returns to Oslo from England - 2

40 year anniversary of the dissolution of the Swedish-Norwegian union / King Haakon VII returns to Oslo from England - 2

 
 
description

Summary

June 7th: On the 40 year anniversary of the dissolution of the Swedish-Norwegian union, King Haakon VII returns to Oslo from England. Wreath laying ceremony at the statue of Christian Michelsen in Bergen, and speeches by civil and military authorities. The entrance to the statue is at the bottom to the right. King Haakon VII's monogram H7 is on display in the middle of the lake Lille Lungegårdsvannet. Festplassen, Bergen...7. juni. 40-årsdagen for oppløsningen av unionen med Sverige, og samme dag som Kong Haakon VII kommer tilbake til Oslo fra England. Bekransning av Christian Michelsen-statuen i Bergen og taler av militær og sivil øvrighet. Inngangen mot statuen er nederst til høyre. Kong Haakon VIIs monogram H7 er satt opp midt i Lille Lungegårdsvannet. Festplassen. Bergen...Foto: Robert Chew / Photo: Robert Chew..Originals donated to Bergen Public Library by the family of Robert Chew / Originalbilder donert til Bergen Offentlige Bibliotek av familien til Robert Chew.

date_range

Date

1945
create

Source

Bergen Offentlige Bibliotek
copyright

Copyright info

No known copyright restrictions